Pivacyverklaring

Privacyverklaring Voetreflex Zuid, Amsterdam

Voetreflex Zuid Amsterdam, gevestigd aan de Stadionkade 24-2 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik vind het belangrijk dat de privacy van mijn cliënten goed is geborgd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe ik omga met jouw persoonsgegevens, waaronder eventueel je medische gegevens.

 Algemeen

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor- en achternaam en voorletters, Burger Service Nummer (BSN), geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, huisarts, polisnummer zorgverzekering + soort aanvullende verzekering, legitimatiegegevens, gegevens van belang voor de behandeling, aanvullende informatie over je gezondheid en klachten.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen. Ik zal alleen gegevens verzamelen van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar als er toestemming is van ouders of voogd.

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

Het verlenen van voetreflex therapie, het declareren van verleende therapeutische zorg bij de cliënt of zorgverzekeraar, ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, om je te bellen of te mailen om bijvoorbeeld een afspraak te maken of te verzetten.

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Voetreflex Zuid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien je een afschrift wenst van jouw medisch dossier dan is dat mogelijk.

Je kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens, die ik van je beschik, in een computerbestand naar je op te sturen. Je kunt ook een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens indienen.

Recht op vernietiging

Je kunt vragen (een deel van) jouw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan jezelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage/vernietiging door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken

De website Voetreflex Zuid Amsterdam gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voetreflex Zuid Amsterdam is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Voetreflex Zuid behoudt zich het recht voor dit privacy statement elk moment aan te passen. Wijzigingen zullen steeds op deze website worden gepubliceerd.

Laatste update: februari 2020

© 2021 copyright Voetreflex Zuid