Klachten en geschillen

Je hebt een klacht. Wat nu? 
We doen er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Misschien is er sprake van een misverstand of ben je niet tevreden met de behandeling. We vinden het fijn als je telefonisch (schriftelijk mag natuurlijk ook) laat weten waarover je ontevreden bent of wat je anders zou willen. Dan kunnen we er samen naar kijken en het probleem de wereld uit helpen. 

Als we er samen niet uitkomen
Voel je je niet in staat de kwestie met mij te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken naar oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden aan jouw klacht. Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld.

Heb je hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan contact op met Quasir.
E-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538.

Geschillencommissie
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als voor Voetreflex Zuid.

Kosten
Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

Waarover kun je een klacht indienen?
Je kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die je kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop je bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.

Je kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de VBAG. Telefonisch: 040 283 8988 of e-mail secretariaat@vbag.nl.

Voetreflex Zuid in Amsterdam en Amstelveen. Heerlijk, helende voetreflexologie.

BALANS IN JE LEVEN

Voetreflex Zuid
Stadionkade 24-2
1077 VM  Amsterdam

Franca de Leeuw

06 24 71 72 77

voetreflexologie voor
Amsterdam en
Amstelveen

neem contact met me op voor een afspraak

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2024 copyright Voetreflex Zuid
voetreflexologie voor Amsterdam en Amstelveen